Græcia Antiqua INTRODUÇÃOARTECIÊNCIASFILOSOFIAGEOGRAFIAHISTÓRIALÍNGUALITERATURAMITOLOGIAMÚSICARELIGIÃO

Lucianus Sophista / Dialogi Mortuorum 3

TEXTO ORIGINAL

Texto em prosa, baseado na edição de McLeod, 1961; nessa edição, o diálogo é o terceiro da série. Dialeto: comum (gr. κοινὴ διάλεκτος), com aticismos.

ΚΡΟΙΣΟΣ  Οὐ φέρομεν, ὦ  Πλούτων,  Μένιππον τουτονὶ τὸν κύνα παροικοῦντα· ὥστε ἢ ἐκεῖνόν ποι κατάστησον ἢ ἡμεῖς μετοικήσομεν εἰς ἕτερον τόπον. ΠΛΟΥΤΩΝ  Τί δ' ὑμᾶς δεινὸν ἐργάζεται ὁμόνεκρος ὤν; Κρ.Ἐπειδὰν ἡμειῖς οἰμώζωμεν καὶ στένωμεν ἐκείνων μεμνημένοι τῶν ἄνω,  Μίδας μὲν οὑτοςὶ τοῦ χρυσίου,  Σαρδανάπαλλος δὲ τῆς πολλῆς τρυφῆς, ἐγὼ δὲ  Κροῖσος τῶν θησαυρῶν, ἐπιγελαῖ καὶ ἐξονειδίζει ἀνδράποδα καὶ καθάρματα ἡμᾶς ἀποκαλῶν, ἐνίοτε δὲ καὶ ἄιδων ἐπιταράττει ἡμῶν τὰς οἰμωγάς, καὶ ὅλως λυπηρός ἐστιν. Πλ.Τί ταῦτά φασιν, ὦ Μένιππε; ΜΕΝΙΠΠΟΣ  Ἀληθῆ, ὦ  Πλούτων· μισῶ γὰρ αὐτοὺς ἀγεννεῖς καὶ ὀλεθρίους ὄντας, οἷς οὐκ ἀπέχρησεν βιῶναι κακῶς, ἀλλὰ καὶ ἀποθανόντες ἔτι μέμνηνται καὶ περιέχονται τῶν ἄνω· χαίρω τοιγαροῦν ἀνιῶν αὐτούς. Πλ.Ἀλλ' οὐ χρή· λυποῦνται γὰρ οὐ μικρῶν στερόμενοι. Με.Καὶ σὺ μωραίνεις, ὦ  Πλούτων, ὁμόψηφος ὢν τοῖς τούτων στεναγμοῖς; Πλ.Οὐδαμῶς, ἀλλ' οὐκ ἂν ἐθέλοιμι στασιάζειν ὑμᾶς. Με. [2] Καὶ μήν, ὦ κάκιστοι Λυδῶν καὶ Φρυγῶν καὶ Ἀσσυρίων, οὕτω γινώσκετε ὡς οὐδὲ παυσομένου μου· ἔνθα γὰρ ἂν ἴητε, ἀκολουθήσω ἀνιῶν καὶ καταίδων καὶ καταγελῶν. Κρ.Ταῦτα οὐχ ὕβρις; Με.Οὔκ, ἀλλ' ἐκεῖνα ὕβρις ἦν, ἃ ὑμεῖς ἐποιεῖτε, προσκυνεῖσθαι ἀξιοῦντες καὶ ἐλευθέροις ἀνδράσιν ἐντρυφῶντες καὶ τοῦ θανάτου παράπαν οὐ μνημονεύοντες· τοιγαροῦν οἰμώξεσθε πάντων ἐκείνων ἀφηιρημένοι. Κρ.Πολλῶν γε, ὦ θεοί, καὶ μεγάλων κτημάτων. ΜΙΔΑΣ  Ὅσου μὲν ἐγὼ χρυσοῦ. ΣΑΡΔΑΝΑΠΑΛΛΟΣ  Ὅσης δὲ ἐγὼ τρυφῆς. Με.Εὖ γε, οὕτω ποιεῖτε· ὀδύρεσθε μὲν ὑμεῖς, ἐγὼ δὲ τὸ γνῶθι σαυτὸν πολλάκις συνείρων ἐπαίσομαι ὑμῖν· πρέποι γὰρ ἂν ταῖς τοιαύταις οἰμωγαῖς ἐπαιδόμενον.
TRADUÇÃO
a

Referências

M.D. McLeod, Lucian, v. 7. Cambridge, Harvard University Press, 1961.

Imprenta

Artigo nº 0604, publicado em 03/06/2007.
Licença: CC BY-NC-ND 4.0
Como citar esta página:
RIBEIRO JR., W.A. Lucianus Sophista / Dialogi Mortuorum 3. Portal Graecia Antiqua, São Carlos. URL: greciantiga.org/arquivo.asp?num=0604. Consulta: 01/04/2020.
 
Portal Grécia Antiga ISBN 1679-5709 On-line desde 04/11/1997 f   t   i Sobre o Portal Ajuda FAQs Mapa do site Termos de uso 12/09/2019 ← novidades Contato Outras páginas do autor Créditos
 Wilson A. Ribeiro Jr., 1997-2020